HANDMÅLADE IKONER av Robin Johansson

På Antoniosgården arbetar ikonograf Robin Johansson heltid med att skriva ikoner till kyrkor, kapell och privata hem. 

Välkommen till ikonmålare Robin Johanssons hemsida ikonverkstaden.se.

Antoniosgården, en liten spirande ekumenisk retreatmiljö på Kållandsö i Vänern, arbetar ikonograf Robin Johansson heltid med att skriva ikoner till kyrkor, kapell och privata hem. I en vacker och avskild miljö varvas bön och arbete i en stilla rytm liksom i klostren.

Robin målar ikoner enligt både bysantinsk och koptisk tradition. Läs mer om ikonmålaren»


 MG 4076 1200

Den heliga Birgitta får en uppenbarelse. Ikon skriven till Birgittasalen i Gräshagskyrkan, Jönköpings Församling. 


Ikonen »Den helige Antonios«, 30 x 50 cm, skriven till Antoniosgården på Kållandsö utanför Lidköping.


 MG 9552 1200

Robin Johansson utanför sin ikonverkstad på Antoniosgården, Kållandsö


 MG 0357 mandylion

Ikonen »Herrens Ansikte«, skriven av Robin Johansson 2017.


 MG 4664 1200 2

Detalj från »Gråt inte o Moder«, skriven till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby


 MG 3528 1200

Ikonen »Mandylion« i Antoniosgårdens kapell.


 MG 2767 blekare

Ikonograf  Robin Johansson i arbete med Guds Moder »Hodegetria« 70 x 100 cm, till Norska Kyrkan.


Treenigheten

Detaljbild från ikonen »Den gammaltestamentliga Treenigheten«, 32 x 40 cm. Privat samling. Se hela ikonen»


 MG 8877

Ikonmålare Robin Johansson i arbete med ikonen »Elin av Skövde«, målad till St:a Helena Kyrka i Skövde. Läs mer»


 MG 9327 1500

Bönekapellet på Antoniosgården, där ikonverkstaden är belägen. Läs mer»


 MG 2770

Traditionellt hantverk i ikonverkstaden på Kållandsö.

© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se