Om ikonmålare Robin Johansson

robin georgi2017

Robin och Georgi Gashev 2017.

Jag heter Robin Johansson och arbetar heltid som ikonmålare/ikonograf i Sverige och Norden.

Jag är verksam på Antoniosgården på ön Kållandsö i Vänern, ett par mil från Lidköping. Har en kandidatexamen i teologi och tjänar ideellt som assisterande pastor i en liten lantsortsförsamling på kvällar och helger. Vanlig arbetstid är jag i min ikonverkstad.

Som medlem av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby lever jag enligt kommunitetens enkla Regel i daglig bön och Eukaristi varje vecka. Bön och arbete avlöser varandra på Antoniosgården – »Ora et labora«.

Ikonmåleriets traditionella konst har jag lärt mig av ikonografer i olika länder. Ursprungligen av Djordje Çavkov från Makedonien genom Johannes Teologens Ikonmålarskola på Bjärka-Säby. Därefter har många bitar lagts på plats av munkarna och nunnorna i det ekumeniska klostret i italienska Monastero di Bose, inte minst broder Norberto Secchi. 

 MG 6680 900bw

Broder Norberto från klostret i Bose besöker Robin Johansson vintern 2016.

Genom Boseklostret lärde jag också känna Georgi Gashevs ikonmåleri, och har tagit djupt intryck av det. Sommaren 2014 deltog jag i en »Master Class« med Georgi Gashev i Sankt Petersburg och 2015 inbjöd jag Gashev till Kållandsö. Broder Norberto och Georgi Gashev är mina främsta inspirationskällor bland samtidens ikonografer. 

 MG 0527 mail

Robin Johansson och Georgi Gashev i Spikens Fiskehamn på Kållandsö sommaren 2015.

Men för att bli en god ikonograf krävs mer än teknisk kunskap. Man bör också lägga till begåvning, andligt liv och teologisk förståelse – och inte minst – erfarenhet. Alla dessa sidor är det min önskan att långsamt sträva mot. I augusti 2014 målade jag min hundrade ikon.

14 april 2013 mottog jag årets stipendium från Stiftelsen till Samuel Halldorfs minne, vilket motiveras utifrån mitt arbete för Kyrkan. Ikonmåleriet är en del av detta. 

Är du intresserad att veta mer om mig, rekommenderar jag min lilla bok En Kristen Kyrka – Att synliggöra Kristus i världen, som kan köpas direkt av mig, eller från Bokus eller Adlibris på Internet.

Jag har även gett ut två kortare skrifter, Konst och Musik i frikyrkans gudstjänst och Ikonen – en enkel introduktion. Dessa kan beställas på info@carlmedia.se för 30 kr/st.

Om du har frågor, kontakta mig gärna på:

Telefon, Antoniosgården: 0510 - 30 51 39   |   E-mail: robin@ikonverkstaden.se

Eller besök min verkstad på Antoniosgården, Kållandsö! Se www.antoniosgarden.se för mer info. 

© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se