Kristus Allhärskaren, halvfigur, version III

_MG_9935_700b

Denna ikon har målad bakgrund och korset i glorian är blått i stället för rött. I evangelieboken kan vi läsa texten ur Joh 14:6: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.«


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se