HANDMÅLADE IKONER av Robin Johansson

Välkommen till ikonmålare Robin Johanssons hemsida ikonverkstaden.se.

Antoniosgården, en liten spirande ekumenisk retreatmiljö på Kållandsö i Vänern, arbetar ikonograf Robin Johansson heltid med att skriva ikoner till kyrkor, kapell och privata hem. I en vacker och avskild miljö varvas bön och arbete i en stilla rytm liksom i klostren.

Robin målar ikoner enligt både bysantinsk och koptisk tradition. Läs mer om ikonmålaren»


 MG 7353

Varje handmålad ikon är ett unikt hantverk. På bilden ovan ses ”Kristus – den heliga duken” 20 x 25 cm.


 MG 5731 1200

Julikonen »Kristi födelse« – 60 x 90 cm


Detalj från »Den Sista Måltiden«, skriven till »Den gode Herdens kapell« (Svenska Kyrkan) i Rimforsa, Östergötland.


 MG 4831 1400

Ikonen »Fiskfångsten«, skriven till Rönnängs Kyrka (Svenska Kyrkan) på Tjörn.


 MG 4491

Detalj från ikonen »Den helige Johannes Förelöparen«, skriven till Mjölby Kyrka 2022.


 MG 2804c

Detalj från »Guds Moder i förbön«, 40 x 60 cm, skriven till Algutstorps prästgård, Vårgårda Pastorat.


Antoniosgårdens nya fina processionskors. Se fler bilder»


 MG 9823

»Den Heliga Visheten« (Hagia Sofia), 70 x 100 cm. Altarikon skriven till Pastoratsgården i Källby Se mer här»


Den heliga familjen, skriven av Robin Johansson i juletid 2019/2020.


 MG 6324

Ikontriptyk i Munkegärdekyrkan, Kungälv-Ytterby Församling


 MG 6428 1500

»Kristus välsignar barnen«, 50 x 70 cm, Skriven till S:t Botvids kyrka i Oxelösund.


 MG 6133 1200

I Robin Johanssons ikonverkstad växer nu en ikontriptyk fram till Kungälv-Ytterby församling.


 MG 4076 1200

Den heliga Birgitta får en uppenbarelse. Ikon skriven till Birgittasalen i Gräshagskyrkan, Jönköpings Församling. 


Ikonen »Den helige Antonios«, 30 x 50 cm, skriven till Antoniosgården på Kållandsö utanför Lidköping.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se