Sommarens kurs i ikonografi                                 MED IKONMÅLARE ROBIN JOHANSSON 1 - 6 JUNI   |   KÅLLANDSÖ


 MG 8336 600

OBS! Kursen är nu fulltecknad, men om du ändå är intresserad, kan du höra av dig och finnas med på en »reservlista«. Om någon kursdeltagare får förhinder, kan du då bli erbjuden dennes plats i kursen.

Under sex dagar på Kållandsö handleds kursdeltagarna i ikonskrivandets konst. Ikonograf Robin Johansson, som själv arbetar heltid som ikonmålare sedan många år, handleder en grupp på 4-6 deltagare.

Kursen går ut på att deltagarna får framställa var sin ikon. Beroende på deltagarens förkunskaper väljs ett enkelt eller något mer komplext motiv. Handledaren hjälper till med en lämplig förlaga. Allt material som behövs ingår. Kursen hålls i ljusa »Golfvillan« på Kållandsö (se bildspel till vänster). Under kursen uppmuntras vi att delta i tidebönerna på Antoniosgården ett par km bort, så att kursdeltagarna får prova på att leva i ikonmålarens rytm av bön och arbete.

Kursavgiften är 6500 kr och i detta ingår undervisning, kursmaterial, boende på Antoniosgården eller Golfvillan, mat och fika. Vi hjälps åt att laga lunch i köket på Golfvillan.

Dagarna är upplagda på följande vis: Morgonbön 06:30, därefter frukost. Undervisning/arbete 08:00 – 12:00. Middagsbön kl 12:00, därefter lunch. Undervisning/arbete 13:30 – 17:00. På lördagen arbetar vi fram till lunch. Alla arbetsdagar behövs, så hör av dig om du behöver komma kvällen före kursstarten.

Välkommen att anmäla dig till robin@ikonverkstaden.se. Ange gärna eventuell tidigare erfarenhet av ikonmåleri, samt om du önskar måla något särskillt motiv. Axelmotiv är att rekommendera för nybörjaren och halvfigurmotiv för deltagare med mer erfarenhet. Pannåns format är 20 x 30 cm.


 MG 9552

ROBIN JOHANSSON ÄR verksam kursledare vid Johannes Teologens Ikonmålarskola, Johannesakademin. Johannesakademin har sedan länge anordnat kurser på Nya Slottet Bjärka-Säby i Östergötland. Nu finns också Antoniosgården på Kållandsö som en spirande miljö för ikonografer. Läs mer om Antoniosgården här» Läs mer om Robin här»
© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se