Om ikonmålare Robin Johansson

robin georgi2017

Robin och Georgi Gashev 2017.

Jag heter Robin Johansson och arbetar heltid som ikonmålare/ikonograf i Sverige och Norden.

Jag är verksam på Antoniosgården på ön Kållandsö i Vänern, ett par mil från Lidköping. Har en kandidatexamen i teologi och tjänar ideellt som assisterande pastor i en liten lantsortsförsamling på kvällar och helger. Vanlig arbetstid är jag i min ikonverkstad.

Som medlem av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby lever jag enligt kommunitetens enkla Regel i daglig bön och Eukaristi varje vecka. Bön och arbete avlöser varandra på Antoniosgården – »Ora et labora«.

Ikonmåleriets traditionella konst har jag lärt mig av ikonografer i olika länder. Ursprungligen av Djordje Çavkov från Makedonien genom Johannes Teologens Ikonmålarskola på Bjärka-Säby. Därefter har många bitar lagts på plats av munkarna och nunnorna i det ekumeniska klostret i italienska Monastero di Bose, inte minst broder Norberto Secchi. 

 MG 6680 900bw

Broder Norberto från klostret i Bose besöker Robin Johansson vintern 2016.

Genom Boseklostret lärde jag också känna Georgi Gashevs ikonmåleri, och har tagit djupt intryck av det. Sommaren 2014 deltog jag i en »Master Class« med Georgi Gashev i Sankt Petersburg och 2015 inbjöd jag Gashev till Kållandsö. Broder Norberto och Georgi Gashev är mina främsta inspirationskällor bland samtidens ikonografer. 

 MG 0527 mail

Robin Johansson och Georgi Gashev i Spikens Fiskehamn på Kållandsö sommaren 2015.

Utöver teknisk kunskap om hantverket är det min önskan att även sträva efter ett växande andligt liv och en fördjupad teologisk förståelse – och inte minst – mer erfarenhet. I augusti 2014 målade jag min hundrade ikon. I skrivande stund har jag målat närmare 400 ikoner (siffran i rubriken till vänster på startsidan anger aktuell räkning).

Jag målar ikoner enligt flera av Kyrkans traditioner som ett uttryck för min ekumeniska bekännelse av en, enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Mitt primära ikonspråk är det bysantinska, såsom denna tradition fulländats i det ryska måleri som kallas »Moskvaskolan«. 

Är du intresserad att veta mer om mig, rekommenderar jag min lilla bok En Kristen Kyrka – Att synliggöra Kristus i världen, som kan köpas i vår webbshop».


Om du har frågor, kontakta mig gärna på:

Telefon, Antoniosgården: 0510 - 30 51 39   |   E-mail: robin@ikonverkstaden.se

Eller besök min verkstad på Antoniosgården, Kållandsö! Se www.antoniosgarden.se för mer info. 

© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se