Den Vägvisande Guds Moder – version II

3274 700

På ikonen »Den Vägvisande Guds Moder« betonas hur Maria pekar på sin Son, Kristus. Hon visar oss vägen till Livet. På Grekiska kallas ikonen Hodegetria. Den här ikonen skiljer sig i några detaljer från denna.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se