Guds Moder av Valamo

 MG 8275 700

Guds Moder av Valamo – ikonen är en bearbetning av det ursprungliga motivet. Jag har sökt skriva ikonen med en tydligare anknytning till den bysantinska traditionen. Orginalmotivet är mer romantiskt/västerländskt.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se