Guds Moder i förbön

 MG 2804 700

Guds Moder i Förbön är den ikon som flankerar Kristus Allhärskaren eller Kristus i Härlighet i ikonostasen. Här ser vi hur Maria, som den förste i raden av helgon, kommer inför Kristus med sina förböner för oss. På Jesu andra sida står Johannes Förelöparen.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se