Ömhetens Gudsmoder

 MG 2558 700

Ömhetens Gudsmoder kallas de Gudsmodersikoner där Maria och Jesusbarnet trycker sina kinder mot varandra. Den mest berömda är Guds Moder av Vladimir. Men motivet finns i en stor mångfald av variationer. Här en beskuren komposition som passar utmärkt till mindre andaktsikoner. Förlagan kommer från Georgi Gashev.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se