Tecknets Gudsmoder

Previous

Namnet »Tecknets Gudsmoder« kommer av profetian i Jesaja 7: »Se, jungfrun skall bli havande och föda en son…«. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se