Den helige Antonios

Helige Antonios ikon Robin Johansson Ikonverkstaden Antoniosgården

Ikonen »Den helige Antonios«, 30 x 50 cm, skriven till Antoniosgården på Kållandsö utanför Lidköping. För att förstärka den asketiska prägeln har allt guld utelämnats. Bakgrunden är istället målad med en sandfärgad, lite flammig äggtempera. I vissa miljöer kan denna, mer dämpade stil vara vara en fördel. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se