Den helige Stefanos

 MG 7811 700

Den helige Stefanos, diakon och martyr i den första kyrkan.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se