Profeten Elia vid bäcken Kerit

profeten_elia_700


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se