Serafim av Sarov

 MG 4717 900

Den helige Serafim av Sarov, den ryske staretsen från mitten av 1800-talet, som levde efter devisen: »Målet med det kristna livet är att förvärva den helige Ande«. Här har jag valt att måla en åregelbunden och »sandig« bakgrund för att förstärka den ryska/nordiska/asketiska känslan.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se