Gråt inte, o Moder

 MG 4664 700

På ikonen »Gråt inte, o Moder« ser vi den döde Kristus som står i sin grav. I bakgrunden ser vi korset med texten »Ärans Konung«. Guds Moder tar emot sin Son och sörjer honom i en slags Östkyrklig »Pietá«.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se