Kristi kors II

kors_bonnier_b

Korsikon särskilt framtagen till Biskop Åke Bonniers 60-årsdag. Ikonen ska påminna om Grünewalds Isenheimaltartavla. Formen på korset och Kristi kroppsform följer denna målning, samtidigt som bysantinsk ikonografi har behållits. Här ses också ett exempel på en korsformad ikon där motivet målats i en ”vagga” och ”naror” av ek finns bakom.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se