Kristus Allhärskaren – Grekisk

 MG 1147 900

Kristus Allhärskaren i halvfigurbeskärning. Grekisk förlaga. Bladguldlinjer i den blåa manteln.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se