Kristus Allhärskaren, halvfigur, version II

 MG 3549 700b

Kristus Allhärskaren, på grekiska Pantokrator, är troligtvis den vanligaste Kristusikonen. Den kan målas med öppen eller stängd bok - och om boken är öppen kan olika Jesusord användas. Handen kan se lite olika ut. Bakgrunderna kan varieras. Just denna är målad efter en grekisk förlaga.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se