Kristus Allhärskaren, halvfigur, version I

Kristus Allhärskaren Pantokrator ikon Robin Johansson Kållandsö

Kristus Allhärskaren, efter förlaga från det heliga berget Athos.

21 x 28 cm, äggtempera och bladguld på lindträpannå med vagga och eknaror. Metallbeslag för upphängning. Texterna lyder (på grekiska): Jesus Kristus Allhärskaren, Han som Är. I Evangelieboken: ”Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Jag skall skänka er vila.”


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se