Guds Moder med Kristus

 MG 2666 700 b

Jungfru Maria, Guds Moder, med Jesusbarnet i famnen. Ikon skriven i koptisk tradition efter förlaga av Isaac Fanous.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se