Den vägvisande Guds Moder

Next

»Den vägvisande Gudsmodern« , 50 x 80 cm, skriven enligt syrisk tradition och med syriska inskriptioner. Måttanpassad för ett nytt altare i S:t Petrus och S:t Paulus Syrisk Ortodoxa Kyrka i Botkyrka. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se