Kristus välsignar barnen I

 MG 3998 700

Kristus välsignar barnen, en beskuren komposition som fungerar bra till mindre ikoner. Ikonen på bilden är 20 x 25 cm.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se