Guds Moder i förbön (Orans)

koptic_mother_god_700

Specialikon skapad för att ha på dörren in till bönekapellet på Antoniosgården.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se