Kristus och Abba Mina

Ikonen kallas också »vänskapsikonen« och har blivit vitt spridd - inte minst genom kommuniteten i Taizé. En av de äldsta ikonerna som finns bevarade på träpannå, troligen från 500-talet. 


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se