Kristus Uppstånden – Altartavla 

eke_kors_700

Detta uppståndelsekors på 1,5 m sitter som altartavla i min hemförsamling, i Eke kapell på Kållandsö.


© Ikonverkstaden.se | Antoniosgården, Kållandsö | 0510 - 30 51 39 | robin@ikonverkstaden.se